2016-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        
Strona główna -> Ogloszenia -Ks-Tyrawskiego -> Ogłoszenia bieżące

 

 

 


 

 "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"


 

Ogłoszenia parafialne

 V Niedziela Wielkiego Postu

/25-III-2012/

 Dzisiaj w naszej parafii rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Na wszystkich Mszach Św. kazanie z nauką ogólną dla wszystkich. O godz. 17.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym wygłoszonym przez księdza rekolekcjonistę ks. Józefa Makowskiego – proboszcza parafii Świniarsko, a po Mszy Św. wieczornej /18.00/ nauka stanowa dla mężczyzn: mężów, ojców, wdowców i kawalerów. W Popowicach zaś o godz. 15.00 będzie nauka stanowa dla mężczyzn.

  W każdy dzień rekolekcyjny, do czwartku włącznie, o godz. 8.00 i 18.00 będzie Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich. Adoracją w ciszy przed Najświętszym Sakramentem poprzedzimy każdą Mszę Św. wieczorną /początek adoracji o godz. 17.30/, by wypraszać owoce rekolekcji.

 W popowickiej kaplicy porządek rekolekcji w dni powszednie będzie następujący: o godz. 9.30 i 16.00 Msza Św. z nauką ogólną.

 Wielkopostne ćwiczenia duchowe zakończą się w czwartek /29-III/ Mszami Św. o godz. 8.00, 11.00, 16.00 i 18.00; w Popowicach o godz. 9.30 i 17.00. Msza Św. w kościele o godz. 11.00 będzie ze specjalną dedykacją dla chorych i starszych. Prosimy o dowiezienie chorych do naszej świątyni i ułatwienie im uczestnictwa w tym nabożeństwie.

  Na nauki stanowe do kościoła w poniedziałek na godz. 19.00 zapraszamy wszystkie kobiety: matki, mężatki, wdowy i panny. We wtorek swoją „stanówkę” będą mieć młodzi: młodzież ucząca się, studiująca, pracująca; a młodzież z Popowic zapraszamy na naukę do kaplicy we wtorek na godz. 16.00.

 Spowiedź Św. rekolekcyjna w kościele będzie w najbliższą środę od godz. 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00. Przerwy będą od godz. 10.00 i od godz. 16.00. W Popowicach zaś księża spowiadać będą w tym samym dniu od godz. 10.30 do 11.00. Spowiedź Św. Starszych, niedosłyszących oraz Komunia Św. dla wszystkich będzie w Domu Parafialnym. Prosimy wszystkich naszych Parafian o skorzystanie z obecności zaproszonych kapłanów, by nikt na święta nie został bez sakramentu Pojednania. Prosimy też o nie odkładanie Spowiedzi na później, na Wielki Tydzień – pozostawmy te dni na Spowiedź przybywającym na święta gościom, pracującym zagranicą czy studentom.

   W dniu rekolekcyjnej Spowiedzi Św. o godz. 8.00 i 18.00 Msza Św. będzie celebrowana w Domu Parafialnym.

 Przedświąteczny Dzień Chorych, w którym kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do domów starszych i chorych będzie w najbliższą sobotę /31-III/. Prosimy o zgłaszanie adresów zamieszkania tychże osób w kancelarii parafialnej bądź w zakrystii do piątku /30-III/. Prosimy, by zgłaszając chorych nie wyznaczać godzin, kiedy kapłan ma przybyć z posługą sakramentalną ponieważ wszyscy księża wizytę rozpoczną o godz. 8.00.

    Droga Krzyżowa ulicami miasta będzie w piątek /30-III/ o godz. 18.30. Z tej racji nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 17.30. Porządek Drogi Krzyżowej: o godz. 18.30 rozpoczęcie w kościele parafialnym i wyjście procesyjne do poszczególnych stacji ulicami: Mickiewicza /dojście do ul. Czarnieckiego/, Czarnieckiego, Żwirki-Wigury, Jagiellońska, Rynek, Kazimierza Wielkiego, powrót do Kościoła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Starego Sącza do wspólnej modlitwy tą formą nabożeństwa.

 Następna niedziela /1-IV/ jest już Niedzielą Palmową zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Dzień ten rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Wspominając i świętując uroczysty wjazd P. Jezusa do Jerozolimy zechciejmy przygotować palmy i postarajmy się uczestniczyć w procesji, która będzie po Mszy Św. o godz. 12.15. Dla najpiękniejszych i największych palm będą przygotowane, jak co roku, nagrody. Serdecznie zapraszamy. Poświęcenie palm w klasztorze będzie o godz. 10.30.

 Ofiary, które złożymy na tacę w czasie rekolekcji będą przeznaczone na wydatki  związane z ich organizacją. Bóg zapłać. Ofiary zaś złożone w Niedzielę Palmową będą wysłane na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Pamiętajmy też o miesięcznych /kwietniowych/ ofiarach na inwestycje budowlano-remontowe naszej parafii. Za wszystkie dotychczas złożone ofiary, te anonimowe i te indywidualne z serca składamy Bóg zapłać.

  Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej /niedziela po Mszy o 12.15, w  piątek w kościele o godz. 15.30, 17.30 w klasztorze o godz. 17.30, w Popowicach o 16.30/ Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 16.30 w klasztorze, o 17.00 w kościele i po Mszy Św. o godz. 9.00 w Popowicach. Za udział w nabożeństwie zyskujemy odpusty pod zwykłymi warunkami.

  Wielkopostna akcja Caristas trwa nadal. Pamiętajmy, że kupując baranka lub paschalik wielkanocny przyczyniamy się do urządzenia świąt wielkanocnych biednym i potrzebującym. Pomóc możemy również składając żywność /długoterminową/ w specjalnie do tego przeznaczonym koszu, wystawionym w kościele, lub ofiarę pieniężną do skarbonki Św. Antoniego. Bóg zapłać wszystkim za zrozumienie losów potrzebujących i dar serca.

   Stroiki i palemki rozprowadzane są dziś w Domu Parafialnym przez członków Akcji Katolickiej i Klubu Seniora. W dzień rekolekcyjnej Spowiedzi Św. również będzie można skorzystać z gotowych ozdób na wielkanocny stół.

 W poniedziałek wypada Ur. Zwiastowania Pańskiego czyli Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji Dziecka Poczętego. W kościele są odpowiednie formularze, prosimy je zabrać do domu i po zapoznaniu się z ich treścią i ich wypełnieniu prosimy o przyniesienie ich jutro /26-III/ do kościoła na Mszę Św. o godz. 18.00.

  Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu aktorów Grupy Teatralnej z Parafii Św. Antoniego w Gołkowicach, będzie w niedzielę /1-IV/ w kinie „Sokół” o godz. 15.00. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

  W naszej Parafii w minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: +Ewy Stawiarskiej i +Anieli  Łukawskiej, a dziś o gody. 15.00 będzie pogrzeb +Stanisława Kurzeji Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

Ilość odsłon:
                                               © Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA